Potřebujete poradit?

+420 543 211 477

obchod.dvf

obchod@dvf.cz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod dvf.cz (dále jen "DVF").

D.V.F. s.r.o. shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu www.dvf.cz, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

D.V.F. s.r.o. neshormažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme?

D.V.F. s.r.o. shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodě www.dvf.cz a jedná se o následující:

- Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
- Dodací adresa - Fakturační adresa
- E-mail
- Telefon

Prohlášení:

D.V.F. s.r.o. se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.dvf.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. D.V.F. s.r.o. se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržovánim tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2012